5.7.2023

Miten opettaa lapsi järkeväksi rahan käyttäjäksi?

Talousosaaminen sekä rahan arvon opettaminen lapselle on tärkeää. Yleensä tapa suhtautua rahaan kumpuaa lapsuudesta ja kantaa läpi elämän, jonka vuoksi on erityisen tärkeää opettaa lapselle jo varhaisessa iässä, jotta rahasta tai taloudesta ei tule tabu. Mutta miten sitten opettaa lasta rahan käytössä?

 

Viikkorahan merkitys

 

Suomalaisissa perheissä on tyypillistä viikkorahan maksaminen lapsille. Tyypillisesti viikkorahaa saadakseen lasten tulee tehdä erinäisiä kotiaskareita.

Kotiaskareiden myötä kertyneet viikkorahat opettavat lapselle rahan arvosta. On tärkeää opettaa lapselle, että rahan ansaitsemiseen on tehtävä työtä. Tämä on kuitenkin tärkeä suhteuttaa lapsen ikään. Pienelle lapselle maksettavan viikkorahan määrän ei tarvitse olla suuri, sillä kulutuskaan ei ole. Myöskään kotityöt, joita lapsi suorittaa viikkorahan eteen ei voi olla turhan vaativia.

Osassa perheissä kotityöt jaetaan pakollisiin ja vapaaehtoisiin. Pakolliset kotityöt, kuten sängyn petaaminen ja oman huoneen siivoaminen ovat tehtäviä, jotka kuuluvat kaikille, eikä niiden tekemisestä makseta rahaa. Vapaaehtoisia töitä kuten astianpesukoneen täyttö ja tyhjennys tai vessojen siivous voivat olla töitä, joista kerryttää viikkorahaa.

 

Rahan merkitys pienelle lapselle

 

Marttaliiton kokoaman tiedotteen mukaan on tärkeää, että talousasioita opetetaan jo päiväkoti-ikäisille lapsille. Tällä ei välttämättä tarkoiteta viikkorahan maksamista, vaan tuoda talousosaaminen osaksi esimerkiksi erinäisiä leikkejä. Pienelle lapselle voi opettaa konkreettisesti, mitä eri kolikot ja setelit ovat, ja mitä niillä voisi kaupasta saada.

 

Opeta säästämään

 

Rahan arvon opettamisen lisäksi on tärkeää opettaa säästämisestä jo hyvissä ajoin. Kun opetat säästämisestä ja järkevästä rahan käytöstä, muista puhua asioista selkeästi, jotta nuorempikin lapsi ymmärtää.

Rahan säästämisen opettaminen edistää lapsen vastuuntuntoa. Voitte yhdessä asettaa esimerkiksi pidemmän ajan tavoitteen, jota varten lapsi säästää. Tavoitteet kannattaa asettaa sellaisiksi, että lapsen motivaatio riittää. Voitte sopia yhdessä, että lapsen säästettyä puolet tavoitteesta vanhemmat maksavat puolet. Näin ollen lapsi kokee palkitsemisen ja onnistumisen tunteet säästämisen yhteydessä.

 

Uskalla puhua rahasta

 

Jotta rahasta tai taloudesta ei synny tabua, on tärkeää aktiivisesti puhua näistä asioista lapselle. Ota aktiivisesti raha ja talousasiat puheeksi arkisissa asioissa, ota lapsi mukaan ruokakauppaan ja käykää yhdessä läpi tuotteiden hintoja ja valitkaa järkevin ratkaisu.

Mikäli perheellänne on taloushuolia, voi näistäkin puhua nuorelle. Tämänkaltaisissa keskusteluissa olkaa kuitenkin tarkkana, miten otatte asian puheeksi. On tärkeää, että lapselle ei synny stressiä tai ahdistusta rahaan liittyen.