15.2.2023

Millainen suhde sinulla on rahaan?

Usein tulee kuultua tai luettua, mahdollisesti jopa mietittyä omaa suhdetta läheisiin tai esimerkiksi ruokaan. Kuinka usein tarkastelet omaa suhdettasi rahaan?

Ihmisillä on erilainen suhtautuminen rahaan ja erityisesti sen käyttämiseen. Toinen saattaa olla säästäväinen ja tarkka raha-asioissa kun taas toinen käyttää rahaa huolettomammin.  Mistä tämä suhtautuminen on peräisin ja miten huonoon suhteeseen pystyy vaikuttamaan?

 

Mihin suhde pohjautuu?

 

Helsingin Uutiset on haastatellut psykoanalyytikko Anna Collanderia liittyen ihmisten erilaiseen suhtautumiseen rahaan. Suhde rahaan pohjautuu tyypillisesti lapsuuteen. Yleensä suhde rahaan alkaa muovaantumaan jo ennen kuin ymmärretään, mitä itse raha on.

Suhteen peruspilareina toimivat esimerkiksi tunne huolenpidosta, kateudesta tai epäoikeudenmukaisuudesta. Ideaali tilanne on luottamuksen ja vastuunoton harmoninen tasapaino. Useimmiten näin ei kuitenkaan ole, vaan näiden välillä vallitsee ristiriita.

Lapsuudesta on voinut jäädä epäluottamusta ja äärimmäistä varautumista, jolloin ajatusmaailma heijastuu myös suhteeseen rahaan. Aina täytyy olla varautunut pahimpaan, eikä itsensä hemmottelu kuulu budjettiin.

Toisena ääripäänä on holtiton rahan käyttäminen. Tämä voi pohjautua joko siihen, että lapsuudessa rahan arvon ymmärtäminen ei ole ollut oleellista ja rahaa on riittänyt huolettomasti elämiseen. Tai vastaavasti niukasti eläneet voivat kokea tarvetta käyttää rahaa huolettomasti, nyt kun sitä on!

 

Hälytysmerkit

 

Omaa suhdetta rahaan on tärkeää peilailla ja hälytysmerkkeihin reagoida. Merkkejä siitä, että sinulla ei ole terve suhde rahaa on useita. Älä kuitenkaan hätäile, yllättävän moni löytää käytöksestään näitä merkkejä.

Mikäli et tarkasta säännöllisesti, kuinka paljon sinulla on rahaa, voi se olla yksi hälytysmerkki. Ei kuitenkaan ole tarpeellista tunnin välein tilannetta tarkastella. Jos kuitenkin huomaat vältteleväsi pankkitilin saldon tarkastamista, kannattaa omaa rahankäyttöä pohtia tarkemmin.

Koetko, että et ansaitse rahojasi? Osalla saattaa olla ajatus, että et ole ansainnut esimerkiksi työstäsi saamia rahoja. Tämä voi heijastaa myös työelämään negatiivisesti. Tämänkaltainen ajatusmaailma on mitä luultavimmin peräisin lapsuudesta, mikäli sinua on toruttu rahan käytöstä. Toisena merkkinä epäterveeseen suhteeseen rahaan voidaan mieltää, että et koe ansaitsevasi esimerkiksi lahjoja, joita sinulle ostetaan.

Epätervettä suhtautumista rahaan on myös oman taloudellisen tilanteen vertaaminen muihin. Ethän myöskään arvota itseäsi taloudellisen tilanteesi perusteella!

Mikäli suhtautumisesi rahaan ei ole terve, voi se ilmetä jopa fyysisinä oireina, kuten stressinä ja ahdistuksena, kun ajattelet talouteesi liittyviä asioita.

 

Vaikuta omaan suhtautumiseesi

 

Mikäli huomaat käytöksesi epäterveitä merkkejä suhteessa rahaan, kannattaa asia ottaa lähempään tarkasteluun ja yrittää tehdä tilanteelle jotain. Ensimmäinen hyvä askel kohti parempaa suhtautumista on asiasta puhuminen. Raha koskettaa meitä kaikkia ja vaikuttaa valtaosaa elämämme osa-alueista, silti siitä on vielä tänä päivänä erityisen haastavaa puhua. On suositeltavaa, että rahasta puhuttaisiin avoimemmin, niin ystävien, perheen kuin työkavereiden kesken. Avoimen keskustelun avulla pystytään murtamaan ennakkoluuloja ja estää uusien syntymistä.

Tarkastele aikaisemmin mainittuja hälytysmerkkejä. Tunnustele asenteitasi ja pohdi, mistä ne saattavat kummuta. Millainen rooli rahalla on ollut elämääsi? Mahdollisesti löydät syyn siihen, miksi olet hyvin varautunut taloudellisesti tai miksi huoleton rahankäyttö on osa arkeasi.

Mikäli toistuvasti kuukauden päätteeksi sinulla ei ole jäänyt tuloistasi ollenkaan säästöön, kannattaa kulutusta tarkastella. Rahan riittämättömyys ja sen puute aiheuttaa luonnollisesti stressiä ja ahdistusta. Olisiko arjessasi jotain sellaista, mistä pystyisit säästämään? Voit kokeilla erinäisistä tuotteista tai palveluista luopumista väliaikaisesti, mikäli kokeilun jälkeen ymmärrät, että kuluttaminen näihin ei ollut tarpeellista, on säästöä syntynyt!

Laske itsellesi varakassa! Kuvittele pahin skenaario, mitä sinulle voisi käydä, kuinka paljon silloin tarvitset rahaa. Pahan päivän varalle on hyvä olla säästöjä. Varakassa auttaa tuhlailevaa henkilöä varautumaan pahalle päivälle mutta säästelijälle se on mahdollisuus avata kukkaron nyörejä, jotta itseään pystyy myös hemmottelemaan!