22.3.2023

Suomi on maailman onnellisin maa - tuoko raha sittenkin onnen?

Monelle on varmasti tuttu sananlasku ’’Rahalla ei voi ostaa onnea.’’ Tietyissä määrin tämä pitää paikkansa. Kyseinen sananlasku sai vahvistusta vuosikymmen sitten, kun taloustieteen Nobel-voittajat Angus Deaton ja Daniel Kahneman tutkivat tulojen vaikutusta onnellisuuteen vuonna 2010. Kyseisen tutkimuksen lopputuloksena oli, että onnellisuuden kasvu pysähtyy kun vuosittaiset tulot ylittävät 75 000 dollaria eli noin 61 000 euroa. Uusimman tutkimuksen mukaan rahalla katsotaan kuitenkin olevan vaikutusta onnellisuuteen

Suomi on kuudetta kertaa peräkkäin kruunattu maailman onnellisimmaksi maaksi. Titteli pohjautuu The World Happiness Report 2023 -julkaisuun, jossa kyselytutkimuksen perusteella on voitu selvittää, missä maassa asuvat maailman onnellisimmat ihmiset. Suoranaisesti kysymyksissä ei viitata taloudellisiin seikkoihin. Kuitenkin onnellisuuslukua verrataan maiden taloudelliseen tilanteeseen. Myös uusimman tutkimuksen mukaan rahalla on osuutta onneen.

 

Suomessa maailman onnellisimman ihmiset

 

The World Happiness raportin mukaan, Suomessa asuvat maailman onnellisimmat ihmiset. Raportti laaditaan kyselytutkimuksen perusteella, johon on valittu eri maista satunnaisesti kansalaisia. Kyselytutkimuksen perusteella maalle lasketaan onnellisuusluku. Kyseistä onnellisuuslukua peilataan esimerkiksi maan taloudelliseen tilanteeseen sekä bruttokansantuotteeseen.

Matt Killingworth on kuitenkin haastanut Deatonin ja Kahnemanin tutkimusta rahan vaikutuksesta onneen. Uuden tutkimuksen mukaan rahalla on vaikutusta onneen. Killingwothin johtama tiimi keräsi satunnaisilta ihmisiltä Yhdysvalloissa satunnaisiin aikoihin tietoja heidän onnellisuudesta. Kyselyssä käytettiin hyväksi sovellusta, joka lähetti ihmisille satunnaisiin aikoihin ilmoituksen, ja kysyi esimerkiksi miltä henkilöstä tuntuu.

Vastausten perusteella hyvinvointi lisääntyy tulojen myötä, eikä koettu hyvinvointi lakannut lisääntymästä vaikka henkilö tienasi yli 75 000 euroa vuodessa.

 

Tuoko raha siis onnea?

 

Voiden näin ollen olettaa, että raha lisää onnellisuutta. Kaikkea ei rahalla kuitenkaan voi saada, mutta tutkitusti raha lisää hyvinvointia. On myös luonnollista, että rahan puute lisää esimerkiksi stressiä ja ahdistusta. Mikäli talousasiat ovat kunnossa, vähentyy taloushuoliin liittyvä stressi, joka parantaa hyvinvointia!