15.11.2018

Suomalaisten työolojen kehittyminen vuonna 2017

työolobarometri

Työ- ja elinkeinoministeriö julkaisi 30. lokakuuta vuoden 2017 Työolobarometrin. Barometri kertoo, miten palkansaajat kokevat työelämän laadun ja miten kokemukset ovat kehittyneet viime vuosiin verrattuna. Vuoden 2017 Työolobarometrin tiedot perustuvat Tilastokeskuksen elo- ja syyskuussa toteuttamiin puhelinhaastatteluihin, joita tehtiin yhteensä noin 1700.

Työbarometrin mukaan palkansaajien kokemukset olivat vuonna 2017 monella tapaa positiivisempia kuin aiempina vuosina. Odotukset työllisyyden ja oman työpaikan taloudellisen tilanteen kehityksestä ovat entistä parempia sekä arviot työn ja työnteon mielekkyyden muutoksista ovat myönteisempiä kuin aikoihin. Työn mielekkyys koettiin muuttuneen parempaan suuntaan ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2000.

Avoimuus ja tasapuolinen kohtelu ovat barometrin mukaan kehittyneet positiiviseen suuntaan ja enemmistö palkansaajista kokee olevansa arvostettu työpaikallaan. Viime vuonna noin 80 prosenttia palkansaajista koki kohtelun työpaikoilla tasapuoliseksi ja tehdyn työn arvostetuksi.

Kuitenkin vaikutusmahdollisuudet työtahtiin, työtehtäviin ja työnjakoon eivät ole parantuneet. Monet tekevät töitä nopealla tahdilla jatkuvassa kiireessä: yli puolet arvioi, että omalla työpaikalla on liikaa töitä työntekijämäärään nähden. Kyselyyn vastanneista enemmistö kokee työnsä ainakin paikoitellen henkisesti raskaaksi ja noin kolmannes arvioi työn olevan raskasta fyysisesti. Silti yhdeksän kymmenestä kokee oman työkykynsä hyväksi suhteessa työn henkisiin ja fyysisiin vaateisiin.

Lisäksi työpaikoilla koetaan edelleen syrjintää, kiusaamista ja jopa väkivaltaa. Ainakin joskus kiusaamista on havainnut 59 prosenttia vastaajista, mutta jatkuva kiusaaminen on harvinaista: noin kolme prosenttia kokee työpaikkakiusaamisen olevan jatkuvaa. Vaikka jatkuvaa kiusaamista havaitsee vain pieni vähemmistö, on syrjinnän, kiusaamisen ja väkivallan poistamiseksi tehtävä yhä töitä. Kokonaisuudessaan työolojen kehitys on ollut kuitenkin positiivista.