11.1.2023

Suomalaisten ostovoima heikkeni vuonna 2022 – mihin rahat kuitenkin hupeni?

Vuonna 2022 kotitalouksien ostovoima laski tuntuvasti. Palkansaajien nettotulojen ostovoima heikkeni lähes neljä prosenttia. Vertailun vuoksi, tämän kaltainen lasku on nähty viimeksi 1990-luvun alun laman aikana.

Ostovoiman heikkenemisestä huolimatta suomalaiset kyllä kuluttivat edellisenä vuona, mihin monelle niukassa olleet rahat hupenivat vuonna 2022?

 

Mihin suomalaiset kuluttivat?

 

Vuosi 2022 ei ollut kuluttajalle kulta-aikaa. Palkansaajien nettotulojen ostovoima heikkeni tuntuvasti. Syynä tähän oli korkealle noussut inflaatio. Kansainväliseen rekrytointiin erikoistuneen yrityksen, Deelin, mukaan palkat laskivat globaalisti.

Niin globaalisti kuin kansallisestikin, kulutustottumukset muuttuvat maailmantilanteen mukaan. Vuonna 2022 suomalaiset jatkoivat kuitenkin kulutuksen myötä tutulla radalla. Suomalaisten raha kului pitkälti asumiseen,  jopa kolmasosa rahasta menee asumiskulujen kattamiseen. Viime vuosina tilanne on vain pahentunut, globaalien kriisien myötä nopea hinnannousu on nostanut ennen kaikkea asumiskuluja.

Asumiskulujen mukaan rahapussin sisältö hupeni liikenteeseen sekä elintarvikkeisiin. Muihin maihin verrattuna hämmästyttävää on uhka- ja rahapelaamiseen käytettävä rahasumma. Suomalaiset käyttävät vuodessa noin 3 miljardia euroa uhka- ja rahapelaamiseen, joka on siis yli 500 euroa per henkilöä kohden.

Vastaavasti suomalaiset säästävät erityisesti palveluissa. Vaikka Suomessa palveluiden verotuksen kohdalla voi hyödyntää mm. kotitalousvähennyksen, koetaan palvelut silti kalliiksi kulueräksi, joissa halutaan säästää.

 

Miltä vuosi 2023 näyttää?

 

Vuodelle 2023 Veronmaksajien keskusliitto arvioi, että vaikka palkkojen nousu pysyisi täsmälleen inflaation vauhdissa, kuluttajien ostovoima heikkenee. Tähän syynä on osittain jonkin verran kiristyvä tuloverotus. Palkansaajien sairausvakuutusmaksujen nousu kiristää tuloveroprosenttia noin 0,2 prosenttiyksikköä.

OP Ryhmän pääekonomisti Reijo Heiskanen puolestaan arvioi, että inflaatio alkaa vuonna 2023 hidastua. Heiskanen ennustaa, että tulevan vuoden aikana kotitalouksien käytettävissä olevien reaalitulojen kehitys kääntyy jälleen plussalle.

On kuitenkin hyvä muistaa, että suunnan muuttumisen jälkeenkin menee vähintäänkin muutamia vuosia ennen kuin aiempi ostovoima saadaan palautettua!