13.4.2023

Osa-aikatyö vai nelipäiväinen työviikko?

Useat arvostavat jatkuvasti yhä enemmän vapaa-aikaa ja ovat valmiita karsimaan töistä, vaikka se tarkoittaisi ansioiden vähentymistä. Vapaaehtoisesti osa-aikatyötä tekevien määrä on kasvussa ja maailmalla on saatu positiivisia tuloksia liittyen nelipäiväiseen työviikkoon. Sopisiko sinulle viikossa vähemmän työtunteja, vaikka se näkyisi pienempänä palkkapussina?

 

Vapaaehtoisesti osa-aikatyötä

 

Tilastokeskuksen tekemän selvityksen mukaan yhä useampi teki edellisenä vuonna osa-aikatyötä omasta halustaan. Osa-aikatyö on erityisesti opiskelijoiden suosiossa. Osa-aikatyö mahdollistaa työt ja opinnot hyvässä suhteessa.

Myös keski-ikäisillä osa-aikatyön suosio on viime vuosina noussut. Tilastokeskuksen selvityksen mukaan viime vuonna joka neljännes olisi halunnut tehdä kokoaikaista työtä, kun taas edellisvuonna kokoaikatyötä haluavia oli joka kolmannes.

Työttömyysturvalaissa on määritelty osa-aikatyö suhteessa kokoaikaisen työntekijän työaikaan. Osa-aikatyössä työaika on enintään 80 prosenttia alalla sovellettavasta kokoaikaisen työntekijän työajasta. Koska työaika ei ole kokoaikaista, jää työntekijälle enemmän vapaa-aikaa. Vapaa-ajan arvostus näkyy halussa työskennellä osa-aikaisesti. Viime vuonna osa-aikaisesti työskenteli joka viides palkansaaja.

 

Nelipäiväisen työviikon kokeilu

 

Erityisesti eduskuntavaalien alla on keskusteltu nelipäiväisestä työviikosta Suomessa. Isossa-Britanniassa nelipäiväistä työviikkoa on jo kokeiltu laajalla pilottimallilla. Kyseiseen kokeiluun osallistui 61 eri organisaatiota ja 2600 työntekijää. Kokeilu kesti puoli vuotta.

Kokeilu on ehditty kruunata jo läpimurroksi. Kokeilun tuloksien mukaan esimerkiksi poissaolot vähenivät ja työntekijöiden hyvinvointi parantui. Työntekijät raportoivat muun muassa stressin, uniongelmien sekä väsymyksen ja ahdistuksen vähentyneen kokeilun aikana. 

Vaikka kokeilun aikana työntekijät tekivät vain neljä päivää töitä viiden sijaan, olivat työntekijät tehokkaampia ja saivat viiden päivän työt hoidettua neljässä. Vaikutusta oli varmasti sillä, että esimerkiksi kokouksien määrää vähennettiin. Kokeilun kriitikot ovat kuitenkin huomauttaneet että siihen osallistuneet organisaatiot olivat valikoitunutta joukkoa, joten tuloksia ei voi laajalti yleistää.

 

Suomeen lyhennetty viikko?

 

Smile Henkilöstöpalvelut laativat kyselyn, jonka mukaan moni nuori sekä keski-ikäinen olisi valmis tekemään lyhyempää työaikaa, vaikka se tarkoittaisi pienempää palkkaa. Työterveyslaitoksen tutkimusprofessori Jari Hakanen totesi, että nuoret ovat aina arvostaneet vapaa-aikaa enemmän kuin vanhemmat ihmiset, nykyisin kuitenkin myös vanhemmat sukupolvet arvostavat vapaa-aikaa enemmän kuin ennen.

Lyhennetty työviikko houkuttelee siis monia suomalaisia. Kumpaan ryhmään sinä kuulut? Olisitko valmis tekemään lyhyempää työviikkoa vaikka ansiot pienenevät?