5.5.2023

Onko palkka-avoimuus tärkeää?

Palkka-avoimuus on vielä monelle suomalaiselle täysin vieras asia. Moni meistä ei tiedä, mitä vieressä istuvalle kollegalle maksetaan palkkaa samoista työtehtävistä tai mihin edes oma palkka todellisuudessa perustuu.

 

Monilla työpaikoilla tyypillisempää on epäilykset, suljettujen ovien taakse jäävät palkkakeskustelut sekä harhaluulot. Tätä selitetään usein perinteisellä väittämällä ’’Suomalaiset ovat huonoja puhumaan rahasta.’’ Kuitenkin asiaan halutaan muutosta aina Euroopan Unionin tasolla, sillä maaliskuun lopussa Euroopan Unioni hyväksyi uuden palkkadirektiivin, jonka mukaan työnantajan on kerrottava työntekijälle palkan, palkkatason sekä palkankorotusten määräytymisperusteet. Näin ollen palkka-avoimuus saattaa saavuttaa myös Suomen hyvinkin pian.

 

Mitä palkka-avoimuus on?

 

Palkka-avoimuudesta saattaa ensimmäisenä tulla mieleen kärjistetty ajatus siitä, että pian oma palkka on kaikkien tiedossa ja saatavilla. Se voi tuntua jopa inhottavalta ajatukselta mutta tätä palkka-avoimuus ei tarkoita.

 

Palkka-avoimuus ei tarkoita sitä, että pian työpaikan kahvihuoneen seinälle ripustetaan taulukko, josta pystyt vertailemaan palkkaasi työkavereiden palkkoihin. Erityisesti palkka-avoimuudella tarkoitetaan sitä, että työntekijä tietää tarkalleen, mistä oma palkka koostuu ja mitä häneltä vaaditaan palkankorotukseen.

 

Olisi tärkeää, että työntekijöille ilmoitetaan esimerkiksi palkkahaitari, josta pystyy seuraamaan, mihin oma palkka perustuu. Näin ollen on myös avoimempaa, mikäli työkaveri saa enemmän palkkaa, ja siihen löytyy selkeä syy, kuten pidempi kokemus työtehtävistä. Näin ollen spekuloinnit siitä, miksi toisen palkka on suurempi kuin toisen, hälvenee.

 

Palkka-avoimuutta halutaan lisätä jo rekrytointivaiheessa. Tällä hetkellä vain harvassa työpaikkailmoituksessa ilmoitetaan palkka tai palkkahaitari, joka työstä maksetaan. Tähän toivotaan muutosta, sillä palkka on kuitenkin yhtä tärkeä osa työpaikkailmoitusta kuin työtehtävät tai vaadittava osaaminen.

 

Onko palkka-avoimuus tärkeää?

 

Edelleen käydään aktiivista keskustelua tasa-arvosta palkkauksessa. Se on tärkeää keskustelua, sillä esimerkiksi sukupuoli ei saa olla syy eriarvoiseen palkkaan. Mikäli palkka-avoimuutta lisätään ja jokaisella on tiedossa tarkat selitykset siihen, mistä palkka muodostuu, tämänkaltaiset väittämät voidaan osoittaa vääräksi.

 

Palkka-avoimuus on hyödyllistä sekä työntekijöille mutta myös yrityksille. Mikäli yritys kykenee palkka-avoimuuteen, antaa se niin työntekijöille kuin ulkopuolisille positiivisemman mielikuvan yrityksestä. Yritys on avoin ja tasa-arvoinen ympäristö työskennellä.

 

Myös rekrytointivaiheessa palkka-avoimuus säästää aikaa molemmilta osapuolilta. Henkilöt, jotka eivät ole valmiita myymään osaamista ilmoitettuun hintaan, eivät todennäköisesti hae kyseiseen työpaikkaan. Näin ollen rekrytoinnin loppuvaiheessa ei tarvitse yllättyä palkkaan liittyvissä asioissa.