8.3.2023

Naistenpäivä muistuttaa tärkeästä asiasta

Naistenpäivä on kansainvälinen juhlapäivä, jota vietetään vuosittain 8. päivä maaliskuuta. Juhlapäivän tarkoituksena on juhlistaa naisten saavutuksia, kunnioittaa heidän oikeuksiaan sekä korostaa tasa-arvon tärkeyttä kaikkialla maailmassa!

 

Juhlapäivän pitkä historia

 

Naistenpäivä juontaa juurensa 1900-luvun alkuun, jolloin naiset ympäri maailman alkoivat taistella tasa-arvon puolesta. Päivää on vietetty virallisesti vuodesta 1911 lähtien, sitemmin päivästä on tullut tärkeä juhla monissa maissa ympäri maailman. 

Naistenpäivää vietetään monin eri tavoin eri puolilla maailmaa. Jotkut maat julistavat sen viralliseksi vapaapäiväksi, kun taas toisissa maissa se on lähinnä symbolinen juhla. Juhlapäivänä järjestetään usein erilaisia tapahtumia, kuten marsseja sekä mielenosoituksia, konsertteja, seminaareja ja luentoja.

Vuosikymmenien aikana tasa-arvoa on edistetty huimasti, mutta erityisesti taloudellisen tasa-arvon suhteen on vielä reilusti parannettavaa. Naistenpäivä onkin tärkeä päivä muistuttaa itseämme, että edelleen tulee tehdä töitä tasa-arvon eteen, jotta jonain päivänä se toteutuisi täydellisesti!

 

Palkkojen epätasa-arvo

 

Naisten talous on yhä haavoittuvammassa asemassa verrattuna miesten talouteen. Suomessa vuoden 2019 päätteeksi naisten palkat olivat koko työmarkkinoilla keskimäärin 16 prosenttia miesten palkkoja pienemmät. Palkkaerot johtuvat monista syistä. Suomessa naiset ovat myös keskimäärin miehiä koulutetumpia, mutta ansaitsevat silti miehiä vähemmän kaikilla koulutustasoilla. Koulutuksella palkkaeroja ei voida siis ainakaan suoraan asiaa selittää, vaikka esimerkiksi alanvalinta onkin yksi vaikuttava tekijä.

Osa palkkaerosta on selittämätöntä palkkaeroa, joka ei siis johdu koulutuksesta, työkokemuksesta tai perhetilanteesta. Kyseessä on nimensämukaisesti selittämätön palkkaero, joka tarkoittaa sitä, että henkilöt, jotka tekevät samoja työtehtäviä samalla koulutustaustalla ja kokemuksella, saavat eri palkkaa sukupuolesta riippuen. Eikö kuulosta epäreilulta? Selittämättömästä palkkaerosta tulee päästä eroon, jotta meillä on mahdollisuus luoda aidosti taloudellisesti tasa-arvoinen maa. 

Taloudellinen epätasa-arvo ei vaikuta pelkästään yksittäisten naisten elämään, vaan sillä on myös laajempia vaikutuksia yhteiskuntaan. Naisten taloudellisen aseman parantaminen voi johtaa taloudelliseen kasvuun ja yhteiskunnan kehittymiseen, kun naiset saavat enemmän mahdollisuuksia ja resursseja panostaa omaan ja perheensä hyvinvointiin!

Naistenpäivä on hyvä hetki pysähtyä pohtimaan naisten taloudellista asemaa ja sitä, miten voimme edistää naisten talouden tasa-arvoa. Juhlapäivä muistuttaa meitä kaikkia myös siitä, kuinka tärkeitä naiset ovat yhteiskunnassa ja kuinka paljon he ovat vaikuttaneet maailmaan. 

Tämä on päivä, jolloin meidän tulisi pysähtyä arvostamaan ja kunnioittamaan kaikkia naisia ja taistella edelleen tasa-arvon puolesta!

 

Hyvää naistenpäivää!