30.9.2014

Monen luottoyhtiön markkinoinnissa on puutteita

laiton-mainonta-laina

Aluehallintovirastot ja Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) ovat tarkastuksissaan kiinnittäneet huomiota luottojen markkinointiin. Kaikki yritykset eivät ilmoita kuluttajansuojalaissa vaadittuja tietoja riittävällä tavalla verkkosivuillaan. Tutkituista 150 mainoksesta tai verkkosivustosta 93 löydettiin puutteita. Puutteista huomautettiin niiden taustalla olleita 31 yritystä.

Yleisin ongelma sivustoilla oli se, että lain edellyttämiä tietoja ei löytänyt helposti, vaan ne olivat sijoitettuna eri alasivuille. Myös luoton kokonaiskustannusten, nimelliskoron ja todellisen vuosikoron esityksessä oli epäselvyyksiä. Sen seurauksena kuluttaja ei helposti saa käsitystä luoton hinnasta eikä sopimuksen ehdoista. Monella verkkosivuilla ei myöskään kerrottu selvästi, onko kyseessä sovitun ajan jälkeen kerralla maksettava kertaluotto, vai jatkuva luotto, joka on kuluttajan käytettävissä tietyn luottorajan puitteissa.

Halino ei ole saanut moitteita markkinoinnistaan. Lainojen markkinoinnissa pyritään läpinäkyvyyteen, ja lainanhoidon kaikki kulut ovat lainaa haettaessa näkyvissä. Luoton kustannusten vertailun helpottamiseksi lainoista ilmoitetaan aina myös yhteiseurooppalaiset SECCI-tiedot. Halino-lainan hakeminen on myös turvallista ja vaivatonta asiakkaalle.

Lue alkuperäinen uutinen KKV:n sivuilla.