10.10.2018

Mistä töitä kannattaa etsiä? Näitä kanavia yritykset käyttävät eniten

mistä-töitä

Suomessa on jatkuvasti avoinna jopa kymmeniä tuhansia työpaikkoja, mutta samalla työttömiä on vielä monta kertaa enemmän. Esimerkiksi Tilastokeskuksen Avoimet työpaikat -tilaston mukaan avoimia työpaikkoja oli vuoden 2018 toisella neljänneksellä 49 500. Kuitenkin samaan aikaan työttömiä työnhakijoita oli Työ- ja elinkeinoministeriön Työllisyyskatsauksen mukaan 284 100.

Avoimet työtehtävät eivät tehokkaasti löydä työntekijöitään, vaikka potentiaalisia työntekijöitä olisi varmasti tarjolla. Työ- ja elinkeinoministeriö julkaisi toukokuussa 2018 Työvoiman hankinta toimipaikoissa vuonna 2017 -analyysin. Analyysin mukaan vuonna 2017 noin 54 prosenttia kaikista Suomen toimipaikoista hakivat uutta työvoimaa. Samalla rekrytointiongelmia kokivat 37 prosenttia ja työvoimapulaa 15 prosenttia toimipaikoista.

työntekijöitä-hakeneet

Suhteellisesti eniten työvoimaa haettiin Pohjois-Karjalassa, Kainuussa sekä Satakunnassa. Kuitenkin rekrytointiongemiin törmättiin useimmiten Satakunnassa, Kainuussa sekä Lapissa. Työvoimapulaa oli eniten Lapissa, Hämeessä sekä Satakunnassa. Kuten kuviosta ilmenee, avoimien työpaikkojen määrä ei suoraan vaikuta rekrytointiongelmien tai työvoimapulan määrään.

Mahdollisia syitä työntekijöiden ja työtehtävien kohtaamattomuuteen on lukuisia, mutta yksi niistä on työnhakijan aito tietämättömyys avoimena olevasta työpaikasta. Mikäli työnhakija ei koskaan saa tietää avoinna olevasta työpaikasta, ei hän myöskään sitä tule hakeneeksi.

Toimipaikat ilmoittavat avoinna olevista työpaikoistaan varsin lukuisin eri keinoin. TEM:n analyysistä käy ilmi eri kanavat, joita toimipaikat käyttävät avoimia työpaikkoja täyttäessään. Selvästi käytetyimmät kanavat olivat ilmoitus omalle henkilökunnalle (54% toimipaikoista), yhteydenotot entisiin työntekijöihin (46%) sekä TE-toimiston käyttö (46%). Luvut yhteenlaskemalla voidaan todeta, että toimipaikat käyttävät keskimäärin 2,5 eri kanavaa rekrytoidessaan uusia työntekijöitä.

mistä-töitä-kannattaa-etsiä

Työttömän työnhakijan kannattaa epäilemättä hakea töitä näitä kaikki kanavia hyväksikäyttäen. Esimerkiksi jos työnhakija tyytyy vain TE-toimiston tarjontaan, jää häneltä yli puolet avoimista työpaikoista pimentoon. Jos taas päättää tarkastella vain yritysten verkkosivuja avoimien työtehtävien toivossa, jää lähes 70 % avoimista työpaikoista näkemättä.

Erityisen silmiinpistävää on oman henkilöstön ja entisten työntekijöiden suosiminen työnhaussa. Nämä ovat luonnollisesti yritykselle edullisia ja vähäriskisiä keinoja työvoimatarpeen täyttämiseksi, mistä syystä niiden suosio ei ole yllätys.

Yrityksessä aikaisemmin työskennelleiden suosiminen asettaa lisähaasteita ulkopuolelta pyrkivälle työnhakijalle. Tällöin useiden hakukanavien käyttämisen tärkeys korostuu entisestään. Lisäksi hakijan kannattaa muistaa, että työpaikkaa voi hakea myös muuta kanavaa käyttäen. Esimerkiksi avoin hakemus tai puhelinsoitto yrityksen rekrytointivastaavalle saattaa hyvinkin johtaa uuden työpaikan saamiseen.