17.5.2023

Lomailla saa terveenä

Onko sinulle tyypillistä, että kun loma alkaa, sairastut? Tämän kaltaisissa tilanteissa saattaa kuulla sanonnan ’’Hyvä työntekijä sairastaa lomalla.’’ Sinun on kuitenkin hyvä tietää, että loma-aikaa ei tarvitse kuluttaa sairasteluun. Tässä artikkelissa käymme läpi asioita, joita lomailijan on hyvä tietää loma-ajasta.

 

Kesäloma on annettava lomakaudella

 

Kesälomakausi on alkanut 2. toukokuuta ja päättyy 30. syyskuuta. Vuosilomasta 24 arkipäivää on annettava kyseisellä lomakaudella. Ensisijaisesti sekä kesäloma että talviloma on yhdenjaksoinen, mutta mikäli tämä ei ole mahdollista työn käynnissä pitämisen kannalta, tulee kesälomaa olla työntekijän halutessa yhdenjaksoisena vähintään 12 lomapäivää.

Arkipäivän määrittely on laissa erilainen kuin arkipuheessa. Vuosilomalain mukaan arkipäiviä ovat viikonpäivät maanantaista lauantaihin. Sunnuntait sekä esimerkiksi kirkolliset juhlapäivät eivät kuitenkaan ole arkipäiviä. Työsopimuksessa voi kuitenkin olla poikkeus, jonka mukaan arkipäiviksi lasketaan viikonpäivät maanantaista perjantaihin. Osa työehtosopimuksista on vaihtamassa viisipäiväiseen lomaviikkoon, mutta kokonaislomapäivät pysyvät silloinkin samoina.

Käytännössä suurimmalla osalla kokoaikaisista työntekijöistä lomaa on vuodessa 5 viikkoa, joista yksi on talvikaudella. Uuden työsuhteen alussa lomaa voi olla vähemmän.

 

Sairastuminen loman aikana

 

Hyvän työntekijän määritelmä ei ole sairastaa lomalla. Loman aikana tarkoitus on levätä ja kerätä voimia mielekkään tekemisen merkeissä, sohvalla sairastamisen ei tarvitse tapahtua kesällä. Jos sairastut tai loukkaannut ennen lomasi alkua, ilmoita siitä viipymättä työnantajallesi.

Mikäli työntekijä on loman alkaessa työkyvytön sairauden tai tapaturman vuoksi, on hänellä oikeus loman siirtämiseen. Jos sairastuminen tai tapaturma sattuu loman aikana, on myös silloin siirtäminen mahdollista.

Työnantajalla ei kuitenkaan ole velvollisuutta pitää kirjaa, milloin olet sairastunut ja osuuko se lomallesi, vaan loman siirtäminen kyseisistä syistä on työntekijän vastuulla.

Työntekijänä sinun on siis tärkeä tiedostaa tämä. Oleellista on myös, että työkyvyttömyydestä ilmoitetaan viipymättä. Mikäli ilmoitat asiasta vasta lomasi jälkeen, voidaan tämä tulkita viipymiseksi, eikä loman siirtäminen niiltä osin kun olet ollut työkyvyttömänä, ole välttämättä enää mahdollista.