17.12.2018

Kulutusluottojen sääntely kiristymässä

korkokatto

Kulutusluottoja koskeva sääntely on muuttumassa


Oikeusministeri Antti Häkkäsen (kok.) esitys kulutusluottojen sääntelyn kiristämisestä on etenemässä. Oikeusministeriö on toimittanut pikaluottosääntelyä koskevan esityksen eduskunnan käsittelyyn.

Pikaluottosääntelyn kehittämistä koskevan esityksen keskeinen ehdotus on kulutusluottojen korkosääntelyn laajentaminen koskemaan kaikkia muita kulutusluottoja paitsi esinevakuudellisia asuntoluottoja. Vuonna 2013 voimaan tullut kulutusluottojen korkokatto säädettiin koskemaan vain alle 2000 euron luottoja. Mikäli uusi esitys hyväksytään, koskee korkokatto jatkossa myös 2000 euroa suurempia luottoja.

Esityksessä halutaan säätää myös korkokaton suuruutta. Vuonna 2013 säädettiin, että alle 2000 euron luottojen todellinen vuosikorko saa olla korkeintaan viitekorko lisättynä 50 prosenttiyksiköllä. Oikeusministeriön esityksen mukaan korkokatto olisi jatkossa 30 prosenttia.

Lisäksi esityksessä rajattaisiin luotonantajien oikeutta periä muita luottoon liittyviä kustannuksia, kuten tilinhoito- ja käsittelymaksuja. Jatkossa näiden muiden luottokustannusten määrä saisi olla päivää kohden enimmillään 0,01 prosenttia luottosopimuksen mukaisesta luoton määrästä tai luottorajasta. Luottokustannuksia ei kuitenkaan saisi periä enempää kuin 150 euroa vuodessa.

Vuonna 2013 voimaan tulleen monet luotonantajat lopettivat täysin alle 2000 euron suuruisten luottojen tarjoamisen. Lisäksi jotkut luotottajat alkoivat tarjoamaan niin sanottuja limiittiluottoja, joiden avulla yli 50 prosentin korkoja pystyttiin soveltamaan myös pienempiin lainasummiin. Näin tällaisten luotottajien ei tarvinut alentaa lainojensa korkoja ja jopa yli 100 prosentin todelliset vuosikorot olivat yhä mahdollisia.

Korkosäätely vuonna 2013 ei vaikuttanut Halino-lainaan tai tarkemmin sen edeltäjään, Halens Yksityislainaan. Halens Yksityislainan todellinen vuosikorko ei koskaan ollut yli korkosäätelyn 50 prosentin rajan, mistä syystä lainan ehtoja ei tarvinnut muokata uuden lain voimaantulon myötä.

 

Halinon lainakustannukset


Halinon nimellinen vuosikorko on lainasummasta riippuen 16,80 - 26,40% ja todellinen vuosikorko 18,16 - 29,84% . Halinossa ei ole koron lisäksi mitään muita kuluja. Mikäli asiakas ei ole tyytyväinen lainaansa, voi hän peruuttaa aina lainasopimuksen 14 vuorokauden kuluessa täysin veloituksetta.

Halino-laina pyrkii myös jatkossa olemaan hinnoittelultaan yksinkertainen, läpinäkyvä ja edullinen. Voit tutustua Halinon hinnoitteluun sekä kokeilla lainalaskuria Laina-sivulla.