13.6.2024

5 asiaa, jotka lomailijan tulee tietää kesäloman korvauksista

Kesälomat lähestyvät, ja monilla työntekijöillä on jo mielessään rentouttavat hetket mökillä, matkustaminen tai vain yhteinen aika perheen ja ystävien kanssa. Ennen lomalle lähtöä on hyvä ymmärtää, mitä lomarahat, lomapäivät ja kesälomat tarkoittavat ja miten ne kertyvät.

 

Mikä on lomapalkka?

Lomapalkka on työntekijälle maksettava palkka lomapäiviltä. Se määräytyy yleensä työntekijän keskimääräisen ansion perusteella. Lomapalkka lasketaan työsuhteen aikana kertyneen vuosilomapalkan perusteella, ja se maksetaan työntekijälle normaalisti ennen loman alkua.

 

Mikä on lomaraha?

Lomaraha, joka tunnetaan myös alkuperäiseltä nimeltään, lomaltapaluuraha, on työntekijälle maksettava lisäkorvaus lomapalkkansa lisäksi. Yleensä lomaraha on 50% lomapalkasta. Lomarahan tarkoituksena on kannustaa työntekijöitä palaamaan töihin loman jälkeen, ja se maksetaan useimmiten joko ennen lomaa tai loman jälkeen työehtosopimuksesta riippuen. Lomarahan maksaminen ei ole lakisääteistä, vaan se perustuu työehtosopimuksiin ja työnantajan kanssa sovittuihin käytäntöihin.

Lomaraha tarjoaa työntekijälle taloudellista turvaa loman aikana, jolloin säännöllinen palkkatulo voi keskeytyä. Lomaraha edistää myös työntekijän hyvinvointia ja motivaatiota palata lomalta takaisin virkeämpänä!

 

Mikä on lomakorvaus?

Lomakorvaus on eri asia kuin lomaraha. Lomakorvaus maksetaan työntekijällä, jos hän ei ole voinut pitää kertyneitä lomapäiviään työsuhteen päättyessä tai jos työntekijä ei ole ollut lomakelpoisessa asemassa, esimerkiksi lyhytaikaisen työsuhteen vuoksi. Lomakorvaus korvaa työntekijällä pitämättömät lomapäivät rahallisena suorituksena.

Lomakorvaus varmistaa, että työntekijä saa taloudellisen korvauksen kertyneistä lomapäivistä, vaikka niitä ei voitaisi pitää. Lisäksi lomakorvaus varmistaa, että kaikki työntekijät saavat ansaitsemansa hyödyn työsuhteen päättyessä.,

 

Miten lomapäivät kertyvät?

Lomapäivät kertyvät työntekijän työssäolonajan perusteella. Vuosilomalaine mukaan työntekijällä on oikeus lomapäiviin seuraavasti:

 

  • 2,5 lomapäivää jokaiselta täydeltä lomanmääräytymiskuukaudelta, jos työsuhde on kestänyt vähintään vuoden
  • 2 lomapäivää jokaiselta täydeltä lomanmääräytymiskuukaudelta, jos työsuhde on kestänyt alle vuoden.

 

Täysi lomanmääräytymiskuukausi on sellainen kuukausi, jolloin työntekijä on ollut työssä vähintään 14 päivää tai 35 tuntia.

 

Milloin loma pidetään?

Kesäloma sijoittuu yleensä lomakauteen, joka on 2.5.-30.9. Lomapäivien ajankohdasta sovitaan työnantajan ja työntekijän kesken, mutta työnantajalla on oikeus päättää loman ajankohdasta, mikäli yhteysymmärrystä ei saavuteta. On kuitenkin suositeltavaa sopia lomista hyvissä ajoin työnantajan kanssa, jotta molempien osapuolten tarpeet tulevat huomioiduiksi.

 

Mitä tulee huomioida?

On tärkeää tarkistaa oman työehtosopimuksen määräykset lomapalkan, lomarahan, lomakorvauksen ja lomapäivien osalta, sillä ne voivat vaihdella eri alojen välillä. Lisäksi on hyvä pitää mielessä esimerkiksi loman ilmoittaminen hyvissä ajoin sekä se, että lomaraha verotetaan kuten muutkin palkkatulot, joten huomioi tämä mahdollisissa lomabudjettilakselmissasi.

 

Kesäloma on tärkeä osa työntekijän hyvinvointia ja palautumista. Ymmärtämällä lomarahan, lomapalkan, lomapäivien ja kesälomien periaatteet voit suunnitella lomasi paremmin ja nauttia siitä täysillä. Mikäli tarvitset lisärahoitusta kesäloman suunnitelmiisi, tutustu tarjoamaamme lomalainaan!